“Wie zit er eigenlijk in ons kraaiennest?”

Tekst Redactie CRa
Foto Tom te Buck

Panorama on tour: Leeuwarden

Overal in het land stappen bezoekers in het panorama om een kijkje te nemen in de toekomst. Klaas Sietse Spoelstra haalde Panorama Nederland in mei 2019 naar Leeuwarden en kreeg inspiratie voor een Fries vergezicht. ‘Met Panorama 2028 creëren we maatschappelijke ruimte om de discussie over rurale nationale thema’s op gang te krijgen.’ 

Panorama on Tour

Panorama Nederland reist door het land. Op tal van locaties stappen mensen het panorama binnen om een kijkje te nemen in de toekomst van hun leefomgeving. Een goede gelegenheid om in gesprek te gaan over de kansen voor hun dorp, stad of provincie. Zo gaan ook op lokaal niveau mensen aan de slag met het gedachtegoed van Panorama Nederland, om te werken aan de toekomst van ons land.

Klik hier voor meer informatie en beelden van Panorama on Tour.

Wie is Klaas Sietse Spoelstra?

“Iemand die je altijd kunt vinden in de voorfase van vernieuwing. Als het nog abstract en vaag is - de fuzzy-front-end van innovatie - dan ben ik misschien wel op mijn best. In die rol heb ik ook vanaf 2010 meegewerkt aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Zelf ben ik actief geweest rond biodiversiteit. We lanceerden het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide (koning van het grasland), om op een nieuwe manier naar het hele landbouwvraagstuk te kijken. Dat heeft hier in de regio heel wat los gemaakt.

Op het moment werk ik in het verlengde daarvan in opdracht van rijks-, provinciaal- en gemeentelijke overheden aan transitie vraagstukken zoals de landbouw.  Daarnaast werk ik aan het in de stijgers zetten van Panorama 2028 als dialoog en kennisplatform voor lange termijn regionale vraagstukken.”

Waarom wilde je Panorama Nederland naar Friesland halen?

“Om als inspiratiebron te dienen. Mijn hoofd loopt vaak tien jaar vooruit, dus ik ben altijd geïnteresseerd in toekomstperspectieven zoals Panorama Nederland. Tijdens de periode van Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad in 2018, waren we druk met allerlei evenementen, maar we hebben minder goed nagedacht over onze ‘legacy’. Hoe gaan we ná 2018 verder? Wat blijft er achter? We misten een plek waar we die maatschappelijke dialoog en het langetermijndenken op gang konden brengen en houden.

Daarnaast heb je soms iemand nodig in het kraaiennest. Ik zie de maatschappij als een schip, met een paar miljoen mensen aan boord. Elke vier jaar kiezen we nieuwe stuurlui, maar hun blik reikt vaak niet verder dan een ambtstermijn. Daarom stel ik de vraag: wie zit er eigenlijk in ons kraaiennest? Wie lukt het nét iets verder te kijken? Dat zijn de mensen die ons kunnen vertellen wat ze aan de horizon zien. In dat kraaiennest hebben we toen Floris Alkemade uitgenodigd en hem de vraag gesteld: hoe zie jij het?.”

Tekst loopt verder onder afbeelding.

Spoelstra spreekt bezoekers toe tijdens Panorama on tour in Leeuwarden
Spoelstra spreekt bezoekers toe tijdens Panorama on tour in Leeuwarden

Wat is Panorama 2028?

“Ons doel is om te agenderen en te inspireren. Met Panorama 2028 creëren we maatschappelijke ruimte om de discussie over rurale nationale thema’s op gang te krijgen. 

We organiseren dialogen en bijeenkomsten met nationale en internationale sprekers om over onze rurale opgaven te verder te praten. De komst van Panorama Nederland naar Friesland wekte direct enthousiasme en zijn we begonnen aan Panorama 2028. We laten ons inspireren door de voormalig directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving Maarten Hajer en zijn toekomstgerichte tentoonstelling ‘Places of hope’ zoals dat in Leeuwarden te zien was tijdens LF2018. Hij bedacht het concept van de ‘soft space’: een omgeving waarin je maatschappelijke opgaves centraal stelt, maar de eigen belangen achterwege laat. Dat idee zijn we in Panorama 2028 aan het uitbouwen. 

Wij hebben deze Noord West regio van  Europa de Blue Delta genoemd. Een van de belangrijkste vraagstukken hier is hoe we in de toekomst omgaan met het water. Ook circulaire opgaven zoals het landbouwvraagstuk en sociale opgaven zoals de vergrijzing en krimp zijn belangrijke thema’s.’ Die agenderen we dus met het Panorama 2028 platform.”

“Misschien kun je de berg van zo’n grote opgave beter beklimmen door hem in duizend kleine stapjes op te delen.”

Hoe Fries is Panorama 2028?

“Panorama 2028 is in Fryslân ontstaan maar heeft meer Noordelijke dan Friese ambities. We willen grote globale vraagstukken van deze tijd vertalen naar betekenis voor die Blue Delta en ze van onderop beetpakken. Die aanpak past van nature bij de Noordelingen. Lokale energiecoöperaties zijn een voorbeeld waarbij bewoners van onderop de eigen energievoorziening organiseren. Op die manier maken we globale opgaves behapbaar en geven we ze handelingsperspectief voor mensen op alle niveau’s. Misschien kun je de berg van zo’n grote opgave beter beklimmen door hem in duizend kleine stapjes op te delen.”

Wat is jouw rol?

“Ik wil me de komende jaren vooral inzetten om de generatie 2028 op het podium te krijgen. Het is tijd voor de jongeren om het stokje over te nemen. We moeten nadenken hoe we hen een betere wereld kunnen doorgeven. Daar voel ik me verantwoordelijk voor.”

Klaas Sietse Spoelstra

Klaas Sietse Spoelstra

Klaas Sietse Spoelstra (Hallum, 1969) studeerde HTS Informatietechniek en Techniek en Maatschappij aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Momenteel is hij werkzaam als Directeur en Strategisch adviseur bij Nij-Sicht. Hij is initiatiefnemer van Panorama 2028 en Kening fan ‘e Greide. Daarnaast is hij werkzaam als strategisch adviseur voor transitievraagstukken bij overheden en bedrijven. Op moment is hij veel bezig met vraagstukken over landschapstransitie voor Rijk, provincie en gemeenten. Hij stond op plaats nr. 25 in de Trouw Duurzame 100 van 2018.