Verder kijken & lezen

Dit artikel hoort bij: Panorama Nederland in de Praktijk 1: Solidariteit

Ook interessant

Tekst College van Rijksadviseurs

Op deze pagina hebben wij aanvullende informatie verzameld over projecten en initiatieven die samenhangen met het Panorama Nederland.

Panorama On Tour bij RVO in Den Haag

Panorama on Tour

Panorama Nederland reist nog steeds door het land. Op tal van locaties stappen mensen in het panorama om een kijkje te nemen in de toekomst. Een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan over de kansen voor hun dorp, stad of provincie. Wil je ook in de toekomst te stappen en Panorama Nederland bekijken? In de touragenda vind je waar je het Panorama de komende maanden kunt zien:

Touragenda Panorama Nederland

Krimpenerwaard, Zuid-Holland

Op naar een New Deal tussen boer en maatschappij

Hoe bereiken we een landbouw die boeren bestaanszekerheid verschaft in een aantrekkelijk en gezond landschap met hoge cultuurhistorische waarden en een herstelde biodiversiteit? Het College van Rijksadviseurs onderzoekt samen met boeren, wetenschappers en ontwerpers in drie pilots zo’n ‘landschapsinclusieve’ landbouw. Rijksadviseur Berno Strootman over deze New Deal tussen boer en maatschappij: ‘Iedereen moet bewegen’.

Lees hier het interview met Berno Strootman.

Oude pand van de Koninklijke Marechaussee, Maastricht

Skills in de stad

Het Rijksvastgoedbedrijf zet - in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester - leegstaand publiek vastgoed in om de arbeidsparticipatie te bevorderen van jongeren, die zonder startkwalificatie school verlaten. Het project Skills in de stad, dat nu wordt getest in Leeuwarden en Maastricht, biedt deze jongeren leren, werken, wonen en coaching aan, in een gebouw dat eerder leeg stond. Dit vastgoed kan prima fungeren als landingsplek voor deze aanpak. Zo kreeg het oude pand van de Koninklijke Marechaussee in Maastricht een nieuwe bestemming.

Lees het artikel ‘Nieuwe jeugd voor de Kamaar’.

Beijerlandselaan, Rotterdam.

De Beijerlandselaan: Boulevard op Zuid

Kan ontwerpend onderzoek worden ingezet in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit? Hoe kunnen ruimtelijke ingrepen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid op de Beijerlandselaan in Rotterdam Zuid? Deze vragen stelde officier van Justitie Loes van der Wees vorig jaar aan het Atelier Rijksbouwmeester, dat vervolgens aan een multidisciplinair team de opdracht gaf om hiermee aan de slag te gaan. De resultaten van dit onderzoek lees je online, via de volgende link:

Eindrapport Beijerlandselaan: Boulevard op Zuid

Energiewijk BoTu

Wat betekent de energietransitie voor een wijk waar mensen over het algemeen niet de luxe hebben om te investeren in duurzaamheid? Een voorbeeld hiervan is de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Hier werkt Delfshaven Coöperatie - onder het motto Energie = Solidariteit - samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder, de Metropoolregio Den Haag Rotterdam en IABR aan de energiewijk BoTu.  Met ontwerpend onderzoek, debatten, expertmeetings, maar ook met workshops in de wijk, concrete cases en een laagdrempelig programma voor bewustwording en activering.

Meer informatie over Energiewijk BoTu.

Foto Rufus de Vries

Integrale sociale buurtaanpak

Steden worden prettiger leefbaar als kwetsbare mensen ook in sociaal sterkere wijken kunnen wonen. Corporaties zien dat veel kwetsbare mensen te vaak in dezelfde wijk komen wonen. De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht. Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt heftiger vormen aan en dat maakt de oplossingen complexer. Volgens onderzoek van Aedes staan veel buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als er niet wordt ingegrepen.

Meer informatie vind je op de website van Aedes.

Oproep ‘Here Comes the Sun’

Here Comes the Sun - het online platform  over ruimtelijke vernieuwing in de ruimste zin van het woord - zoekt inspirerende praktijken, die aansluiten bij de toekomstvisie Panorama Nederland. Zo wil het platform, dat een initiatief is van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, laten zien hoe Panorama Nederland in de praktijk vorm kan krijgen.

Here Comes the Sun zoekt praktijkvoorbeelden (uit binnen- en buitenland) die de Panorama Nederland gedachte concreet maken. Heb je een goed voorbeeld?

Meld je aan op de website van Here Comes the Sun.

Tot slot ...

Het volgende magazine van Panorama Nederland in de praktijk verschijnt in april. Vergeet niet om het Panorama in de Praktijk evenement op 24 juni alvast in uw agenda te zetten!