Drie video's

Dit artikel hoort bij: Panorama Nederland in de Praktijk 2: Nabijheid

Door de bril van ...

In de praktijk

In de rubriek Door de bril van nemen we een kijkje bij verschillende projecten en initiatieven. Zij brengen Panorama Nederland in de Praktijk. Voor deze editie gingen we naar Amsterdam, waar de Agenda Amsterdam Autoluw moet zorgen voor meer ruimte en een betere bereikbaarheid. We bezochten in Utrecht de Merwedekanaalzone, waar momenteel duizenden woningen worden gebouwd. En we gingen de natuur in via de Buitenpoorten; een prachtig initiatief om er vanuit de stad gemakkelijk op uit te trekken in het groen.

Scroll telkens door naar beneden om bij het volgende item te komen.

Buitenpoorten

Anouk Distelbrink van de Provincie Noord-Holland is nauw betrokken bij de ontwikkeling van buitenpoorten. Dit zijn stations aan de rand van de stad, in het landschap, die als startpunt worden gebruikt om van het buitenleven te genieten. Anouk Distelbrink werkt samen met Maike van Stiphout van DS Landschapsarchitecten en Thijs Verheugen van psCity. Gedrieën nemen ze je mee naar Santpoort-Noord en Bussum.

Toegangspoort naar het landschap

Buitenpoorten zijn ov-knooppunten, overwegend treinstations, die aan de rand van natuur- of recreatiegebieden liggen. Deze stations vormen niet alleen de toegangspoort naar het landschap voor bewoners van de regio Amsterdam, zij kunnen ook een rol spelen bij het spreiden van het toerisme vanuit Amsterdam over de regio. Op een duurzame manier, met het openbaar vervoer. Zo draagt de ontwikkeling van Buitenpoorten bij aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de Metropoolregio Amsterdam. Meer informatie over Buitenpoorten vind je online. 

Scroll door naar de volgende items over de Merwedekanaalzone en Amsterdam Autoluw.

Merwedekanaalzone

Utrecht krijgt er een nieuwe stadswijk bij: Merwede, gelegen tussen Park Transwijk en het Merwedekanaal. De komende jaren worden hier duizenden woningen gebouwd. Het wordt een aantrekkelijk, duurzaam en groen gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren. Marco Broekman van BURA Urbanism werkt samen met Theo Stauttner van Stadkwadraat aan de plannen voor deze wijk van de toekomst en vertellen wat de voordelen zijn van het mixen van verschillende functies.

Metro Mix

De ontwikkeling van de Merwedekanaalzone is een mooi voorbeeld van een metropolitaan gemengd woonmilieu, zoals het College van Rijksadviseurs beschrijft in het advies Metro mix. Dit advies gaat in op een aantal principes voor gemengde hoogstedelijke milieus. Hoe maken we duurzame, metropolitane woonwerkgebieden en hoe kunnen ze een positieve bijdrage geven aan de omgeving?
Meer weten over metro mix?

Scroll door voor het volgende item over Amsterdam Autoluw.

Amsterdam Autoluw

Meer lucht, meer ruimte en een bereikbare stad. Dat zijn de ambities van de Agenda Amsterdam Autoluw. Wiard Kuné, beleidsadviseur bij de Gemeente Amsterdam, licht toe hoe Amsterdam in de toekomst een stad blijft waar je prettig kunt leven. “We willen mensen die lopen en fietsen het gevoel geven dat zij de koning van de ruimte zijn.”

Meer informatie over Amsterdam Autoluw vind je op de website van de gemeente Amsterdam.

Ga toch fietsen!

Door een slimme indeling van de openbare ruimte en door fietsers meer ruimte en comfort te geven, kan het fietsgebruik verder groeien zonder dat de nadelen de voordelen gaan overschaduwen. Dat blijkt uit een reeks ontwerpende onderzoeken die in opdracht van het College van Rijksadviseurs en de G4 zijn uitgevoerd. De steden Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag vormden het onderzoeksgebied.